Městská část Praha 13

   
Název : Městská část Praha 13
Ulice : Sluneční náměstí 2580 / 13
Město : Praha
PSČ: 15800
 
IČO : 241687       
Email : kapralkovaj@p13.mepnet.cz
Telefon: +420 235 012 511;       

Url: www.praha13.cz/urad-mc/odbory-a-oddeleni/odbor-ziv

     
 
   
 
Čeká na uhrazení aktualizace daného města / obce na další období