Obec Trnávka

   
Název : Obec Trnávka
Ulice : Lipová 93 /
Město : Trnávka
PSČ: 53501
 
IČO : 48156931       
Telefon: +420 466 932 418;       

Url: www.trnavka-obec.cz

     
 
 

Kontakty:

   
  Čeká se na aktualizaci daného města / obce na další období