Správa

Obec Mrsklesy

   
Nazev : Obec Mrsklesy
Ulice : 49 /
Mesto : Mrsklesy
PSC: 78365
Kraj : Olomoucký
   
   
 
ICO : 64990940       
   
Telefon: +420 585 351 699;     
 
     

Url: www.mrsklesy.cz

 
 

 

     
 

Kontakty: