Obec Jezernice

   
Název : Obec Jezernice
Ulice : 206 /
Město : Jezernice
PSČ: 75131
 
IČO : 70040915       
Email : podatelna@jezernice.cz
Telefon: +420 581 771 750;       

Url: www.knihovnajezernice.webk.cz

     
 
   
 
Čeká na uhrazení aktualizace daného města / obce na další období